Corona COVID-19 Update

Onze kliniek ontvangt een 8.8 uit 10 over 385 reviews

Corona COVID-19 update 29/04/20:

Wij zijn verheugd je mede te kunnen delen dat wij onze reguliere zorg weer mogen opstarten en hiermee een aanzienlijk deel van onze behandelingen aan kunnen bieden. Wij volgen hierbij zeer zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften infectiepreventie en de richtlijnen die het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) in samenwerking met de medische sector hebben opgesteld.

Huidtherapeut is een artikel 34 Wet BIG-beroep via het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut (“Besluit”). Hieruit kan geconcludeerd worden dat huidtherapeuten een beroep zijn in de individuele gezondheidszorg op grond van artikel 1, 5e gedachtestreepje jo. artikel 34 Wet BIG jo. artikel 1 e.v. Besluit.

Op grond van artikel 4 van het Besluit kunnen huidtherapeuten, voor zover van belang:
– Een individuele huidtherapeutische diagnose stellen
– Een behandelplan of advies opstellen
– Huidtherapeutische behandelingen die aandoeningen van de huid en de onderhuidse weefsels opheffen, verminderen dan wel compenseren.

Zolang huidtherapeuten zich aantoonbaar voor een individuele cliënt bezighouden met het stellen van een huidtherapeutische diagnose, het opstellen van een behandelplan of advies en het doen van huidtherapeutische behandelingen, houden zij zich bezig met het uitoefenen van hun beroep.

Zolang een huidtherapeut zich bezighoudt met de uitoefening van het beroep ten behoeve van een individuele cliënt, zal uit de aard der zaak sprake zijn van een individuele medische indicatie. Daarbij is er veelal ook een verwijzing van huisarts of medisch specialist waaruit een medische indicatie voor de behandelingen blijkt en komen behandelingen dan ook veelal in aanmerking voor vergoeding, deze verwijzing en/of vergoeding is echter geen noodzakelijke vereiste.

Huidtherapeuten mogen op grond artikel 2.4 van de Noodverordening in beginsel hun beroep uitoefenen als zij alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht hebben genomen.

Voor aanvang van je eventuele afspraak in onze kliniek willen wij je graag op de hoogte brengen van het protocol dat wij hanteren ter voorkoming van de verspreiding van het Corona (Covid-19) virus:
 
1. Heb jij of iemand in jouw directe omgeving hoestklachten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts, dan vragen wij je om de afspraak voortijdig te verzetten.
2. Wij verzoeken je vriendelijk om tot het tijdstip van je afspraak in de auto te wachten en vervolgens alleen naar binnen te komen (dus zonder begeleidende partner/vriend(in) en/of kinderen).
3. Bij binnenkomst wordt je temperatuur (contactloos) gemeten. Bij verhoging kan de afspraak helaas niet doorgaan. Een vervolgafspraak is weer mogelijk zodra je geen verhoging meer hebt.
4. Wij vragen om jouw eventuele jas op de daarvoor bestemde plaats op te hangen en vervolgens je handen te wassen of desinfecteren volgens instructie.
5. In onze wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden.
6. De werkzaamheden in de kliniek worden uitsluitend verricht door klachtenvrije medisch specialisten en ondersteunend personeel.
7. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimtes. Uitsluitend tijdens behandelingen wordt afgeweken van > 1,5 meter onderlinge afstand. Jouw behandelaar draagt op deze contactmomenten altijd schone handschoenen en mondbescherming.

Via deze website en onze Facebook-pagina zullen wij je op de hoogte blijven houden van eventuele wijzigingen. Mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je ook altijd contact met ons opnemen.

Volledig Corona (Covid-19) protocol NVEPC/NVPC

Bij Huidkliniek De Vliet hanteren wij momenteel de uitgebreide veiligheidsvoorschriften opgesteld door het RIVM in samenwerking met de beroepsverenigingen NVEPC/NVPC voor plastischchirurgische en cosmetische klinieken:

 1. Gezonde cliënten kunnen worden geholpen. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt geen klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, verhoging/koortskoorts heeft. Daarnaast mogen er geen andere personen in de thuisomgeving met dergelijke klachten zijn. Voorafgaand de afspraak wordt iedere cliënt hiernaar gevraagd. Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risico-inventarisatie op deze klachten doorgenomen.
 2. Bij binnenkomst van de cliënt wordt zijn/haar temperatuur gemeten. Bij verhoging wordt aan de cliënt kenbaar gemaakt dat de afspraak niet door kan gaan. Pas na 24-uur klachtenvrij kan weer een afspraak gemaakt worden.
 3. Een cliënt zonder voornoemde klachten kan gezien worden in de kliniek, hangt eventueel zijn/haar jas zelf op de daarvoor bestemde plaats en gaat vervolgens handen wassen of desinfecteren volgens instructie.
 4. Alleen gezonde medisch specialisten en/of medewerkers (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) werken in de kliniek en met de cliënten.
 5. De werkzaamheden in de kliniek (consulten, injecties, behandelingen en of lokale ingrepen) worden verricht door de medisch specialist geassisteerd door het medisch ondersteunend personeel. Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel behoren tot contactberoepen met kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.
 6. Iedere medisch specialist en medewerker werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5-meterzone en behoudt social distance.
 7. Behandelaren dragen handschoenen, mondkapje en waar nodig een beschermingsbril tijdens elke behandeling.
 8. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimtes. Hierbij wordt een afstand aangehouden van > 1,5 meter.
 9. In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat cliënten precies op het afgesproken tijdstip en uitsluitend alleen naar binnen mogen komen (dus zonder begeleidende partner/vriend(in), kinderen en indien te vroeg, buiten of in de auto moeten wachten. Iedereen dient zich in de kliniek aan het principe van social distancing te houden.
 10. De medisch specialisten en medisch medewerkers dragen specifieke beroepskleding, die aan het einde van de dag in daarvoor speciaal bestemde wasmanden gaat om vervolgens gereinigd te worden.
 11. Voor en na het contact met elke cliënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol of door het wassen van de handen met zeep.
 12. Na het contact met elke cliënt worden tastvlakken gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%.
 13. De kliniek communiceert bovenstaande regels en werkwijze duidelijk naar de cliënt en alle medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling.

 


UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen ×

 • Functioneel
 • Marketing
 • Social

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

Deze website gebruikt cookies die afkomstig zijn van sociale media platformen. Door het geven van toestemming, kan het voorkomen dat uw internetgedrag door deze sociale media platformen bijgehouden wordt.