Feedback company reviews
Op Feedback Company ontvangt onze kliniek een 8.9 uit 423 reviews

Moedervlek verwijderen

Moedervlekken zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentcellen in de huid. Het zijn bruine of zwarte vlekjes, meestal vlak maar soms verheven. Ze kunnen in grootte, vorm en kleur sterk verschillen.

Normale moedervlek

Een moedervlek is een normaal verschijnsel. Iedereen heeft er wel een aantal. Moedervlekken kun je al op jonge leeftijd hebben, maar ze kunnen ook later ontstaan. De pigmentopeenhopingen geven bijna nooit problemen. Ook niet als ze pas later ontstaan. Het gebeurt uiterst zelden dat een normale moedervlek in huidkanker verandert. In zeldzame gevallen kunnen aangeboren moedervlekken kwaadaardig worden. Het zijn dan vooral de grote moedervlekken met beharing en een ruw oppervlakte. Bij kleine aangeboren moedervlekken is dat risico heel klein.

Onrustige moedervlekken

Onrustige moedervlekken zijn goedaardig, maar kunnen soms een voorloper zijn van huidkanker. Een ervaren arts geeft op grond van uitwendige verschijnselen een diagnose of het een normale of een onrustige, goedaardige, moedervlek betreft. Bij twijfelgevallen en bij duidelijke verdenking is microscopisch onderzoek altijd nodig. Twijfel en verdenking bestaat ook als de moedervlek: groter wordt, van vorm verandert, van kleur verandert, jeukt, steekt of pijn doet, korstjes vertoont of bloedt. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts.

Moedervlek verwijderen, de behandeling

Voorbereiding op de ingreep

Bloed verdunnende medicijnen;
Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt (zoals Marcomar, Sintrom, ) moet u dit melden tijdens het intakegesprek. Het gebruik van deze medicijnen, moet namelijk 5 dagen voor de ingreep worden gestaakt.

Roken;
Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen treden, daarom is stoppen met roken een absolute voorwaarde. Bij voorkeur 6 weken voor de operatie.

Alcohol;
Wij raden u af enkele dagen voor en enkele dagen na de ingreep alcohol te nuttigen. 

De behandeling

Het verwijderen van een moedervlek duurt ongeveer 15 minuten. De ingreep vindt onder lokale verdoving plaats. U kunt direct na de ingreep weer naar huis. Soms zijn er hechtingen nodig maar in de meeste gevallen niet. Als er hechtingen gebruikt zijn, lossen deze meestal niet vanzelf op en moeten later verwijderd worden. Dit is meestal na 1 á 2 weken na de ingreep. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Vervoer naar huis
U kunt direct na de ingreep zelf naar huis rijden.

Risico’s en complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij het verwijderen van een moedervlek complicaties voordoen. De wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden, gelukkig komt dit zeer zelden voor.

Nazorg en herstel

Zoals bij elke chirurgische ingreep op het lichaam, is het niet ongebruikelijk dat een wondje de eerste dagen af en toe nabloedt. Douchen mag al moet u zich realiseren dat de korstjes hierdoor verweken en dan gemakkelijk loslaten.

Wij adviseren u om gebruik te maken van een litteken crème totdat de littekens zijn opgebleekt. Daarnaast adviseren wij u om direct zonlicht zoveel mogelijk te vermijden. U kunt ook een (litteken)crème met factor (SPF) gebruiken. Onze assistentes kunnen u hierover adviseren.

Resultaat

Het eindresultaat is pas na enkele maanden tot een jaar zichtbaar. Roze verkleuring is in deze fase normaal.

Tarieven plastische chirurgie

Moedervlek verwijderen va € 285
Littekencorrectie va € 285
Insturen biopt ter controle € 100

Voor het verwijderen van moedervlekken werken wij nauw samen met de vooraanstaande plastisch chirurgen van de VandenBroecke Kliniek. Niet ieder litteken komt in aanmerking om operatief gecorrigeerd te worden. Via 088-0042700 kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek.

Klik hier voor meer informatie